דיווח בנושא חופש המידע לשנים 2014-2015

בשנים 2014-15 הרשות המשיכה בתהליכי הנגשת המידע לציבור הרחב במגוון של ערוצים.

בנוסף לעיתון המועצה ואתר המועצה, הופעלו גם מבזקי מידע לציבור, ודפי פייסבוק של המועצה ושל ראש הרשות.

בתחילת 2014 ו- 2016 הופצו חוברות "סל שירותים לתושב" לכלל תושבי המועצה, ובהן פירוט מכלול השירותים המועצתיים.

בקשות בנושא חופש המידע:

בשנת 2014 - לא הוגשו בקשות

בשנת 2015 - לא הוגשו בקשות

מדווח: עודד פלוט, מנכ"ל המועצה, הממונה על חופש המידע ברשות