לממונים שלום,

בעקבות ירידת המדד עודכנו אגרות חופש המידע בשני היבטים :

  1. סכום ההתחייבות – עומד כיום על 149 ₪ במקום 150 ₪.
  2. אגרת הפקת תקליטור – עומדת על 2.49 ₪ במקום 2.5 ₪.

השינוי נעשה בהיבטים אלו בלבד מפני שעל פי התקנות, במקרה ובו סכום האגרה עולה על 10 ₪, עדכון האגרה נעשה רק אם הוא מעל 1 ₪ שלם. במקרה ובו סכום האגרה (כמו במקרה של אגרת התקליטור) נמוך מ- 10 שקלים העדכון נעשה גם אם מדובר באגורות.

לתשומת לבכם כי השינוי באגרת הפקת התקליטור רלוונטי רק בתשלום שנעשה באמצעות כרטיס אשראי.

 

אנו פועלים מול שרת התשלומים כדי לשנות את סכומי החיוב בתשלום של כרטיס אשראי ומול ממשל זמין כדי לעדכן את טופס הגשת הבקשה המקוון.

בנוסף, ולנוחיותכם, עודכנו גם תבניות העזר לממונה.

מעבר לתבניות העזר לממונה לחצו כאן 

לתשומת לבכם כי השינויים כבר נכנסו לתוקפם.