באמצעות הקישור לאתר ניתן לשלם דוחות, לראות את פרטי הדוח, להגיש ערעור ולראות סטטוס החלטה של ערעור.

להלן הקישור :

https://www.shohar.net/Services.aspx?RashoutId=6137