"מעברים", מרכז תעסוקתי קהילתי למגזר הכפרי

"מעברים" הינו מרכז תעסוקה למגזר הכפרי (קיבוצים ומושבים) שהוקם ב 1999 כשותפות של שלוש מועצות אזוריות: שער הנגב, בני שמעון ויואב.

המרכז פועל במתנ"ס שער הנגב ובמסגרת השרות ניתן לקבל מענה בנושאי תעסוקה, קריירה ופרנסה והוא מותאם ומיועד לתושבי שלושת המועצות, ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית. המרכז פועל על פי התפיסה כי איכות החיים, תחושת ההגשמה העצמית ויכולת ההתפרנסות, נגזרות באופן ישיר מהתחום המקצועי והקריירה וזו משפיעה על הפרט והקהילה.

השירות לפרט: מיועד לכל תושבי שער הנגב המעוניינים בליווי, ייעוץ והכוונה בתחום התעסוקתי. במסגרת זו ניתן לקבל, ללא עלות: ליווי בתהליך חיפוש העבודה, ייעוץ והכוונה בנושאי פיתוח ושינוי קריירה, ייעוץ לימודים, סיוע והדרכה בכתיבת ושדרוג קורות חיים, למידת אסטרטגיות לשימוש בערוצי חיפוש אפקטיביים, הכנה לראיונות עבודה ומרכזי הערכה, חיבור למעסיקים וחשיפה למשרות מגוונות באתר (www.mnz.org.il ובפייסבוק).

שרות קהילתי: ליווי ושיתוף פעולה בין מרכז מעברים לבין בעלי תפקידים ובעלי עניין ביישובים, במועצה ובמרחב האזורי במטרה לפתח ולסייע במיצוי פוטנציאל התעסוקה האזורי והמועצתי.

077-9802271

[email protected]