מטה החירום המועצתי ומרכז החוסן האזורי, מכשירים ומלווים את צוותי החירום בישובים (צח"י)

הקמה: הגדרת המבנה והכלים הנדרשים לתפקודו של הצח"י וסיוע למנהלים בישובים להקים ולמסד את עבודת הצוות.

הכשרה: מתנדבי צוות החירום היישובי מוכשרים ומשתלמים לתפקידם על ידי מרכז החוסן במועצה במטרה לייעל את מערך החירום והטיפול באוכלוסיה, בקשר שבין היישוב, למועצה ולגורמי החירום הארציים.

ליווי: המטה ומרכז החוסן מלווים את ראשי הצח"י בפורום משותף ובאופן פרטני, מסייעים לכל אחד מהצוותים ומתרגלים אותו.

תרגול: המועצה, בסיוע גורמי הביטחון, מבצעת תרגילים אזוריים ויישוביים, בהם מתורגלים הצוותים ביישובים ובאזור.

בעת חירום: המודל המועצתי  בעת אירוע חירום וחירום מתמשך, כולל ליווי יום יומי של כל אחד מצוותי החירום בישובים, תוך אבחון הצרכים וקידום המענים הנדרשים.

 

מרכז חוסן:  08-6802755


מיה זילברבוש

077-9802755