צוות החירום האזורי מופקד על ניהול תחום החירום במועצה.

תפקידים: הובלת ההיערכות באזור למצבי חירום, ניהול אירועי חירום ותכלול התנהלות המועצה בתקופת חירום מתמשך. הצוות מפעיל מרכז שליטה, המשמש מטה מול גורמי הביטחון הארציים. כמו כן הוא מהווה מקור מידע והכוונה לתושבים ולצוותי החירום ביישובים.

תחומים: מכלול הנושאים הנוגעים להיערכות לחירום ולתפקוד בשעת חירום, ביניהם: חינוך, רווחה, לוגיסטיקה, תשתיות, תחבורה, דוברות ועוד. הצוות מפעיל ומתאם את פעולות ההפגה לתושבים

לפרטים נוספים:
נפתלי סיון
מכלול מידע לציבור
077-9802234
[email protected]

צוות חירום אזורי