מנוי הצגות איכות לילדים
גן עד ג'

180 ש"ח למנוי ילד או מבוגר

פרטים נוספים: גילי סייג 077-9802278