התחדשנו!!!

מערך המעונות הממשלתיים - קהילות לחיים-אגף בכיר

תוכלו למצוא אותנו גם  "בקליק לרווחה"

"קליק לרווחה" היא פלטפורמה אינטרנטית, המנגישה לאזרח את כל השירותים והמענים שבאחריות המשרד.
המידע נכתב בשפה אזרחית אחידה וברורה, קיימים מספר דרכים לחיפוש המידע, וקיים תרגום למספר שפות.
המידע משמש את האזרחים ואת עובדי המשרד

באתר:

  • הסבר על השרות
  • למי הוא מיועד
  • משך קבלת השרות
  • איך לממש את השרות צעד אחר צעד
  • פרטים נוספים, כולל פרטי 11 המעונות במערך

להלן הקישור למידע הנמצא באתר
 

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לאגץ השירותים החברתיים