הורי ילדי היסודי שלום, 
מדינת ישראל נכנסה בימים האחרונים לשלביו הראשונים של מתווה היציאה מהסגר. למרות מספר בקשות ולחץ מצד ראש המועצה וגורמים נוספים, לא התקבל עדיין אישור להפעלת מרכזי הלמידה בישובי שער הנגב. 
מצורף מכתב משותף של המועצה ופורום ההורים של בתי הספר היסודיים. במכתב אנו דורשות.ים ממשרד החינוך שיאפשרו לנו לקיים למידה ביישובי המועצה. 
יש לציין שבמידה ולא נקבל את האישור, נצטרך לשקול שימוש באמצעים נוספים העומדים לרשות המועצה, על מנת לנסות ולהחיל את המתווה בישובי שער הנגב. 
במטרה להגדיל את ההשפעה צריכות.ים אתכם.ן איתנו בבקשה היכנסו כאן לקרוא ולחתום.