היחידה לחינוך חברתי בשער הנגב מובילה פעילות ערכית, קהילתית ותרבותית עבור ילדים ובני נוער בשעות אחה"צ והערב וכן בחופשות. היחידה פועלת יד ביד עם צוותי החינוך ביישובים לקידום פעילות אזורית ויישובית בתחומי תנועות הנוער ומנהיגות נוער, התנדבות, חינוך סביבתי ומניעת התנהגות סיכונית. 

הכשרת צוותים: היחידה מעניקה הנחייה של פורום מדריכי ילדים לכיתות א' – ו', הנחיית פורום מדריכי נעורים, ריכוז פורום רכזות חינוך חברתי, ליווי תנועות הנוער, הקמה והכשרה של מועצת נוער ופיתוח מנהיגות אזורית. 

חופשות וחגים: המחלקה מקיימת מזה שנים רבות תכניות חילופי נוער ומפגשים רב תרבותיים עם בני גילם מגרמניה, סאן דייגו, היישוב הבדואי שגב שלום, נוער מהרשות הפלסטינית ועוד, המחלקה מובילה מזה שנים רבות את פעילות תיאטרון "הברווז" לנוער. 

המיוחדים שלנו: "המסע אל המנהיגות" שכבות ט-י: במסגרת תהליך זה 80% מבני הנוער בשער הנגב יוצאים בכל שנה לקורסי הדרכה, של בני עקיבא הנוער העובד והלומד והצופים, מדריכים בפועל ורבים אף ממשיכים לשנת הדרכה שנייה ושלישית. תהליך זה של לקיחת אחריות מתחיל בשנת ט'- שנה לקראת מנהיגות. במסגרת שנה זו עוברים כלל נערי ט במועצה תהליך יישובי ומועצתי בנושא מנהיגות והדרכה. תהליך זה הינו שותפות מלאה בין המחלקה לחינוך בלתי פורמלי ותנועות הנוער. שנה זו כוללת מסע מנהיגות במדבר, פעילות יישובית ואזורית ושיאה בקורס המד"צים ובשנת ההדרכה. הנחת היסוד היא כי שנת ההדרכה והמנהיגות חשובות כהתנסות משמעותית לכלל בני הנוער באזור ולא לסיירת מצומצמת. חשיבות יתרה לעשייה זו מתקיימת במקביל לשגרת החירום הקבועה באזורנו. ההתעקשות על ההתנסות הרחבה בהדרכה בשגרה הינה קריטית לחוסנם האישי והקבוצתי של בני הנוער בחירום כאלטרנטיבה לחוסר אונים. בעיתות חירום, בני הנוער מפעילים מחנות קיץ ומסגרות פעילות לילדים גם כאשר חלק מישובי המועצה מתפנים ממקום הקבע אל העורף.

משלחת המד"צים לסן דייגו: במסגרת תכנית זו נשלחים מדי שנה כ- 10 מד"צים בוגרי יא', להדריך במשך כחודש במחנות הקיץ של הקהילה היהודית בסן דייגו ולהתארח בבתי הקהילה היהודית לאורך התקופה. המד"צים מביאים את "רוח ישראל" ו"רוח שער הנגב" כמדריכים במחנות, וכן באירוח במשפחות. בני הנוער שלנו נדרשים להתמודד עם סוגיות כגון הקשר לתפוצות, זרמים ביהדות, ייצוג ישראל וייצוג החיים בשער הנגב על הגבול, ייצוג דילמות ישראליות בחו"ל ועוד. תכנית זו מאפשרת לנוער הישראלי להציג ולרתום את יכולות ההדרכה הגבוהות של הנוער בשער הנגב לטובת הקהילה היהודית בחו"ל. התכנית פותחה במחלקה לחינוך חברתי ומתקיימת בשותפות הסוכנות היהודית ושותפות ביחד של הסוכנות היהודית.