הפורום הרב מקצועי לילדים ונוער

מנהלת: סיגל פינגלרנט: נייד 054-6755148 | מייל sigalf@sng.org.il

הפורום הרב מקצועי מאגד תחתיו את כלל גורמי הטיפול, הרווחה, החינוך  והייעוץ במטרה:

  1. לפתח תכניות משותפות ולקדם בני נוער  במצבי סיכון תוך שיפור הקשר בינם לבין הוריהם והקהילה. 
  2. לזהות מגמות ולסנכרן את כלל עבודת ההתערבות בשער הנגב.

המחלקות השותפות בפורום: מחלקת הרווחה, השירות הפסיכולוגי, בתי הספר, מערך הגיל הרך והחינוך החברתי.