וועדת הנחות מתכנסת אחת לשנה באוקטובר.

לפרטים להתקשר ל- 077-9802257