דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
תאריך פרסום שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 24 17/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 17 23/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 22 23/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 23 23/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 18 21/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 19 21/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 21 21/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 20 30/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 15 06/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 16 13/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 12 19/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 9 29/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 13 29/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 14 29/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 11 09/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 10 17/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 7 23/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 8 23/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 6 06/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 2 08/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 3 08/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 5 08/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 1 18/01/2020