דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
תאריך פרסום שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
26/04/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 25/04/2022
21/03/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/03/2022
05/04/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 27/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 29/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 27/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 24/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 16/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 26/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 12/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 07/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 07/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 03/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 05/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 15/08/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 11/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 27/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 30/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 11/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 07/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 22/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 17/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 30/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 27/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 20/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 15/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 15/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 01/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 18/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 04/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 06/09/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 02/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 28/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 07/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 04/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 03/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 23/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 05/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 19/01/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 05/01/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 29/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 15/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 03/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 22/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 04/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 30/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 26/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 28/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 07/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 08/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 03/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 24/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 03/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 25/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 08/10/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 08/10/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 30/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 30/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 26/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 25/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 26/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 25/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 30/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 30/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 22/04/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 22/04/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 18/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 18/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 25/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 23/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 24/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 03/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 03/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 27/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 27/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 26/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 26/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 28/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 28/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 12/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 12/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 12/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 26/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 26/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 06/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 06/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 06/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 26/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 26/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 19/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 19/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 23/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 23/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 22/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 28/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 28/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 18/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 21/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 10/10/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 29/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 29/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 19/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 30/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 13/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 04/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 26/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 30/03/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 04/03/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 29/02/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 21/01/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 30/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 15/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 18/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 14/10/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 09/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 02/08/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 25/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 19/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 25/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 22/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 04/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 31/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 21/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 27/10/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 27/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 24/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 22/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 22/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 11/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 27/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 06/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 23/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 16/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 02/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 21/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 05/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 29/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 11/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 08/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 27/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 14/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 03/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 28/10/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 12/09/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 01/09/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 22/08/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 20/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 10/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 12/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 02/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 08/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 05/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 01/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 07/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 20/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 13/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 03/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 05/02/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 03/02/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 06/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 30/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 16/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 29/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 04/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 17/10/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 02/09/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 21/08/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 05/08/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 08/07/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 21/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 03/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 16/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 06/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 01/04/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 26/03/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 04/03/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 15/02/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 22/01/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 15/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 24/11/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 03/10/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 15/09/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 19/07/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 13/06/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 28/04/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 31/03/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 13/03/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 01/02/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 04/11/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/08/2010