לאחר סיום הערכת מצב הוסרו המגבלות למרחב האזרחי בעוטף  עזה. המשמעות היא חזרה מלאה לשגרה באופן מיידי בכל התחומים. שבת שקטה לכולנו. נא להפיץ לכלל התושבים. מוסר: צוות חירום אזורי