על פי החלטת המועצה יחד עם ועדת תכנון, יש לתלות שלטי בחירות בשני מוקדים בלבד:

  1. הכניסה לקיבוץ, על גבי גדר המערכת, מצידה הפנימי, משני צידי השער.
    זאת אומרת שהשלטים יהיו חשופים ליוצאים מהקיבוץ ולא לנכנסים.
  2. במרכז הקיבוץ (שלט אחד).

תודה,

מועצה אזורית שער הנגב