הודעה חשובה לכלל התושבים!!!
**מערכת התקשורת של המועצה עברה שדרוג**

כל מספרי הטלפון המתחילים בקידומת 08 יצאו החל מהיום מכלל שימוש. יש להשתמש אך ורק במספרי הטלפון המתחילים בקידומת 077-9802. 

ניתן למצוא את כל דרכי הקשר לכלל משרדי ושירותי המועצה, על כל שלוחותיה בלינק המצורף (אלפון בסוף החוברת):

http://www.sng.org.il/videoGallery/clips/2013/4/13141/27083.pdf 

או באתר מהמועצה תחת "סל שירותים"
דגש חשוב- מספר הטלפון של מרכז המידע בחירום נשאר אותו המספר: 08-6806450