שלום רב

מצ"ב הודעת מקורות על שינויים באספקת המים העלולים לגרום לשינוי הרכב המים, בין התאריכים 23/2 – 1/3.

 

14551.pdf