ביום ראשון 7/8/22 צום תשעה באב מחלקת גבייה תהיה סגורה

צום מועיל