מה לדעתך הכי יפתח לך ת'ראש?
3 סדנאות אחרות ממה שהכרת, לך רק נותר לבחור אחת!

קהילת העסקים BSNG של שער הנגב פותחת שנה חדשה