הפרויקט יאפשר למשפחות מוחלשות סיוע לצורך הבטחת ביטחון תזונתי על רקע משבר הקורונה, ובמסגרתו יחולקו לזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרי בסיס חיוניים.

בחוזר מיוחד שהופץ לרשויות המקומיות, נקבע כי הסיוע יוקצה למקבלי הנחה מעל 70% בתשלום הארנונה על פי מבחני הכנסה הקבועים בתקנות ולאזרחים ותיקים המקבלים קיצבה מהביטוח הלאומי (זיקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה) וגימלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-100% הנחה בתשלום הארנונה. בכפוף לנתונים הקיימים במחלקות הגביה ברשויות המקומיות.

לפלייר מידע ופרטים נוספים לחץ כאן >>

למילוי – טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לחץ כאן >>

טבלת מבחן הכנסה