המועצה נמצאת בעיצומו של תהליך בניה של מפת gis.

בקרוב יעודכן דף זה.