תקציר תביעת פיצויים בגין.pdf

פרטים מלאים ואת הוראת השעה ניתן להוריד מאתר רשות המיסים

לנוחיותכם, להלן הטפסים הנדרשים:

טופס בקשה

נספח ה' - רשימה מרכזת של ימי היעדרות לתביעות של עד 10 ימי היעדרות (כולל) (קובץ Excel)

נספח ו' - רשימת עובדים שנעדרו בשל סגירת מערכות החינוך (קובץ Excel)

רשימת הימים אשר בהם לא פעלו מערכות החינוך (2018)

להורדת קובץ התקנות המלא של הוראת השעה לחצו כאן