דלג לתוכן העמוד

קדרות אובניים

בקורס נלמד איך ממרכזים חומר? איך שולטים בחומר? עיבוד חומרים, כל זאת ועד הכנת הכלי בחוג קדרות.

מידע

מדריך:

טלפון מדריך:

מיקום החוג : קרית החינוך ספיר

הערות : קדרות אובניים

זמן פעילות

תאריך התחלה: 01/10/2020

תאריך סיום: 30/03/2021

ימי החוג:

יום : משעה: עד שעה:

עלות והרשמה

עלות חודשית: 1,500.00₪ ש"ח

חוג זה הסתיים