עובדת סוציאלית בישוב אמונה על מתן מענה לצרכי רווחה של הפרט, של ממלאי תפקידים ושל הקהילה.

שירותים נוספים

ניתן לפנות לעו"ס היישוב בצרכי רווחה ולקבל תמיכה, תיווך (מול ממלאי תפקידים ביישוב ומחוצה לו), קישור למענים הניתנים באגף וניתן לקבל בהתאם לצורך.
עו"ס הישוב מסייעת במיצוי זכויות ומלווה בפניה לגורמים טיפוליים שונים.
במקרים בהם יש צורך ניתן לקבל סיוע חומרי חד פעמי במגוון תחומים - עפ"י נהלי משרד הרווחה ובתאם לזכאות.

עו"ס היישוב מפנה לגורמי מקצוע ייחודיים ביחידות האגף לשירותים חברתיים ומחוצה לה בהתאם לצורך.

דרך הפניה המומלצת

העו"ס מגיעה לישוב ביום קבוע וניתן לקבוע עימה פגישה בישוב או במשרדי האגף בהתאם לצורך.
העובדות הסוציאליות בישובים זמינות במספר הפלאפון האישי וניתן לפנות אליהן עד השעה 16:00. 
לאחר השעה 16:00 ניתן לשלוח מייל ובמקרים דחופים ליצור קשר עם מוקד המועצה בטל' 052-3388999.

משהו נוסף

העובדות קשובות לתהליכים קהילתיים המתרחשים בישובים ושותפות בזיהוי צרכים ברמה הקהילתית. 
הן שותפות גם בהובלת תהליכים ובניית תכניות מותאמות אישית עפ צרכי הישוב.

פרטי קשר

עוסיות.pdf

https://www.facebook.com/sngmoatza/posts/280056607634350