הקב"ס ממונה מטעם משרד החינוך ואחראי באופן פורמלי את יישומו שלחוק חינוך חובה.
עיסוקו במעקב אחר ביקור סדיר של תלמידים מגן ועד כיתה י"ב בגנים ובבית הספר, איתור תלמידים במצב של נשירה סמויה ומניעת נשירה בפועל.

הקב"ס מתכלל את פעילותם של כל גורמי החינוך והטיפול במטרה להגביר את כוח ההתמדה של התלמידים ע"י מיפוי הקשיים והתאמת הסיוע הטוב ביותר לטובת מיצוי מרבי של יכולות התלמיד וסביבתו.

הקב"ס נמצא בקשר רציף ופועל בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים העוסקים בתמיכה לתלמידים: המחלקה לגיל הרך, בי"ס יסודי ותיכון, המחלקה לשירותים חברתיים, המחלקה לחינוך חברתי, המחלקהלשירותים פסיכולוגים - חינוכיים והחשוב ביותר, התלמיד ומשפחתו.

הורים הזקוקים להכוונה באיתור חלופות למסגרות חינוכיות באזור (במועצה וסביבתה הקרובה), בכפוף להחלטות גנים/ בי"ס ובסיכום עם מפקחות הרלוונטיות מטעם משרד החינוך, מחלקת החינוך המועצתית והשירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) מוזמנים ליצור איתי קשר בכל דרך .

קב"ס ( קצין ביקור סדיר) – רעות כחלון -  קבס kabas@sng.org.il