המחלקה לגיל הרך  

אודות:
המחלקה לגיל הרך כוללת היבטים הקשורים בחינוך הפורמאלי  והבלתי פורמאלי בגילאי לידה עד שש. מנהלת המחלקה, לבנת עציץ עובדת בשיתוף פעולה עם רכזות הגיל הרך בישובים על מנת לתת מענה לצרכים חינוכיים של ילדים, משפחות ומחנכות בגיל הרך.
 

יעוד המחלקה:

  • חינוך איכותי לכל ילדי הגיל הרך בתחום המועצה האזורית שער הנגב.
  • ביסוס רצף חינוכי התפתחותי מלידה ועד הכניסה לכתה א', תוך שילוב בין המערכת האזורית למערכות הגיל הרך ביישובי שער הנגב ודרך חיבור ושיתוף פעולה עם משרדי ממשלה רלוונטיים, מחלקות ועמותות המועצה.

 

בשנת הפעילות תש"ף נתמקד בשילוב והכלה הרצפים

הנושא שלנו "אני עומדת במעגל ומביטה סביבי" .

נושא שנתי זה ילווה אותנו במהלך השנה כולה במטרה לבחון את המעגלים של כל אחד ואחת משותפי העשייה והחוויה בגיל הרך במעגלים השונים אליהם הוא משתייך והסובבים אותו. באמצעות נושא זה אנחנו שואפים לזהות את המרכיבים הייחודיים לכל אחד ואחת כחלק מקהילת שער הנגב ובסופו של דבר לזהות את הערך המוסף שלנו, של שער הנגב.


מחלקת הגיל הרך בשער הנגב תוביל את כלל השותפים לעשייה ולחינוך משמעותי ואיכותי בגיל הרך, המתבססת על עקרון הרצף שמלווה את הילד מכניסתו למערכת הגיל הרך.

  • רצף התפתחותי- רגשי – כניסה למערכת גיל רך מגיל לידה עד 6, ראיית מקרו על התקופה.- תוכנית "מתאים"
  • רצף פדגוגי - שנתי, על פי לוח שנתי.
  • רצף חינוכי - תוכניות שנתיות שנגזרות מעקרון הרצף וההמשכיות ומתכתבות עם הנושא השנתי.
  • רצף מקצועי - התמקצעות צוותים חינוכיים, מערך השתלמויות
  • רצף קהילתי - מרמת הילד לאזור.

 

המחלקה לגיל הרך