אגף האסטרטגי מוביל ויוזם חשיבה ועשייה הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. עוסק בניהול ותכלול פרויקטים, בקשר עם היישובים ובהפצת מידע לתושבים.

מפגשי תושבים: ביוזמת המטה האסטרטגי נערכים מפגשים עם ציבור התושבים ביישובים מעת לעת שמטרתם לזהות צרכים ולהתאים מענים לצרכים החדשים.

ליווי צוותי צמיחה דמוגרפית: המטה יוזם סיורי למידה במקומות שונים בארץ בהשתתפות מנהלי הקהילות והמובילים את התחום ביישובים במטרה ללמוד מהצלחות של אחרים. בנוסף, ממשיך המטה להציע לסייע ליישובים בהגדרת הרכב הצוות והמנדט שלו, ליווי מקצועי, סיוע באיתור ומימון יועצים.

תחזית צמיחה דמוגרפית: המטה האסטרטגי יזם וביצע בשיתוף עם היישובים תחזית דמוגרפית לכל יישוב לעשור הקרוב.

הכשרה לממלאי תפקיד מרכזיים ביישוב: קיום מפגשי הכשרה אזוריים וסיורים לימודיים למובילי צמיחה דמוגרפית. הדרכות מקצועיות לוועדות קבלה וקליטה.

ועדת קבלה אזורית: ניהול של ועדת הקבלה האזורית לנקלטים בהרחבות בישובים.

ריכוז מידע: אספקת מידע עדכני בכל הנוגע לקליטה וצמיחה באזור.

סיוע בתחומי הקליטה: המטה האסטרטגי מוביל ומלווה את תהליכי הקליטה בישובים וביחד עם מרכז החוסן מלווה תהליכים של "פיתוח קהילתי". ייעוץ וסיוע לממלאי תפקידים, תושבים, נקלטים ומתעניינים.

פרויקטים: ייזום וקידום של פרויקטים ייחודיים לקליטה והרחבת האוכלוסייה בשיתוף עם גורמים נוספים. בין הפרויקטים: כפר הסטודנטים "איילים" ביכיני, 'כפר קולנוע דרום' בקיבוץ ברור חיל ועוד.

ליאור ניסקי
ראש אגף אסטרטגי
050-569-0390

צור קשר