הפורום הרב-תחומי

סיגל פיינגלרט 054-6755148 

החינוך החברתי - היחידה לגיל הרך

תמר סרי 050-7960821

מתנ״ס שער הנגב עוסק בתחומים נוספים בקהילה:

היחידה לגיל הרך פועלת בשיתוף עם רכזות הגיל הרך ביישובים, ונותנת מענה לצרכים פדגוגיים התפתחותיים של ילדים, משפחות וצוותים חינוכיים.

היחידה לחינוך חברתי בשער הנגב מובילה פעילות ערכית, קהילתית ותרבותית עבור ילדים ובני נוער בשעות אחה"צ והערב וכן בחופשות. היחידה פועלת יד ביד עם צוותי החינוך ביישובים לקידום פעילות אזורית ויישובית בתחומי תנועות הנוער ומנהיגות נוער, התנדבות, חינוך סביבתי ומניעת התנהגות סיכונית. 

הפורום הרב מקצועי הוא נקודת מפגש של כלל גורמי הטיפול, הרווחה, החינוך והייעוץ של בני הנוער בשער הנגב, במטרה לפתח תכניות משותפות, ולקדם בני נוער במצבי סיכון, תוך שיפור הקשר בינם לבין הוריהם והקהילה. 

מטרת הפורום היא גם זיהוי מגמות וסינכרון בין כל הגורמים הללו.