לאור המציאות המאתגר ההולכת ומתהווה, אנחנו מוצאים לנכון להנגיש לכם שוב, למקרה שלא ראיתם או לא קיבלתם, את מסמכי העבודה שהוציאה ההתאחדות, בשיתוף עם משרד הבריאות ומשרדי הממשלה האחרים.

המסמכים הם כלי עבודה עבורכם בתנאי אי הוודאות השוררים כרגע.

כל מה שרצינו לומר לכם הוא, שבתוך האנדרלמוסיה כולה, אתם במרכז תשומת הלב שלנו ונעשה ככל שביכולתנו להיות לכם לפה, לידיים וראש על מנת לסייע, בהתאם לצרכים שיועלו על ידכם.

מאיצים בכם להשתמש בנו על מנת להציף אתגרים וצרכים, בתקווה לסיומה המהיר של התקופה המאתגרת הזו.

בכבוד רב,

מנהלי אזורי התעשיה, שער הנגב ושדרות, שרות התעסוקה והתאחדות התעשיינים, מרחב דרום.

למסמך המלצות והנחיות למפעלים, של התאחדות התעשיינים- לחצו כאן