חוכמולוגי גן
₪540

לפרטים והרשמה

טיסנאות ד' ומעלה
0-0 יום ראשון 16:00-20:00 קרית החינוך ספיר
₪280

לפרטים והרשמה

לגו אתגרי א'-ה'
₪720

לפרטים והרשמה

מדענים חוקרים צעירים
0-0 יום שלישי 14:00-16:00 קרית החינוך ספיר
₪780

לפרטים והרשמה