תנאים להשתתפות במלגות שער הנגב:

1. לימודים ל: תואר ראשון או שני במוסד המוכר ע"י המל"ג, לימודי תעודת הוראה מוכר מל"ג או לימודי הנדסאי במוסד מוכר מה"ט, קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה, סמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך, לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול מוכר מל''ג, קורס מורי דרך במוסד המאושר ע"י משרד התיירות, מסלול לימודים המקנה למסיימיו תעודה מוכרת ע"י קופות החולים ובתי החולים כמקצוע.
2. אזרח ישראלי או תושב קבע 
3. תינתן עדיפות למשרתי שירות צבאי מלא או שירות לאומי
4. אינו מקבל מימון לשכר לימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה ולא יעלה על שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימוד.
5. תושב מועצה אזורית שער הנגב חובה, מגורים לפחות ב- 5 שנים האחרונות יתרון. נדרש אישור מנכ"ל בשני מקרים – למי שאינו תושב המועצה המבצע את התנדבותו במועצה או מלגה לתושב המועצה המבצע את התנדבותו מחוץ למועצה .
6. נוכחות בראיון אישי בנוכחות נציג מרכז הצעירים .
 
 
פרטים כלליים:

 

 

 

 
לימודים:

 

 

 

 
 תחום במלגה:
 

 

 

 
הצהרה:
אני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים ומדויקים נכון לתאריך שליחת הטופס ידוע לי כי במידה ולא מילאתי את הטופס במלואו ו/או לא צרפתי את כל המסמכים המתבקשים, בקשתי לא תאושר (חובה) שדה חובה