yes כל מסגרות החינוך בארץ לא פועלות.

yes פעילויות יישוביות ניתן לארגן רק בכפוף להנחיות משרד הבריאות: עד 10 אנשים ושמירת מרחק של 2 מטרים אחד מהשני.

yes משרד החינוך מפעיל קו פתוח לשיחות עם הורים ותלמידים: 1800-25-00-25, 073-3931111. הקו מאויש על ידי מומחים להתמודדות במצבי לחץ וחירום מטעם השירות הפסיכולוגי ייעוצי. הקו נותן מענה רגשי להתמודדות עם המצב ופועל בשעות 08:00 עד 19:00. 

yes כל המחנכות (כיתות א'-יב') שומרות על קשר עם התלמידים במגוון כלים מקוונים- אתרים יעודיים, וואטאפ, דפי מידע ועוד. מידדע נוסף ניתן למצוא אצל מחנכת הכיתה של הילדה.

yes משרד החינוך פועל במתכונת למידה מרחוק. ללמידה מרחוק בבית ספר יסודיים.  שם משתמש אישי לכל ילד ניתן לקבל אצל מחנכת הכיתה.

yes​​​​​​​ למידה מרחוק של בבית החינוך שער הנגב- לכל המידע ומערכת השעות הכיתתית, לחץ כאן 

yes​​​​​​​ החינוך המיוחד- המועצה פועלת לרווחת ילדי החינוך המיוחד ומשפחותיהם ונמצאת איתם בקשר ישיר ושוטף. לכל צורך או מענה ניתן לפנות לרעות בטלפון- 052-3962569 

yes​​​​​​​ חינוך הגיל הרך- גני הילדים והפעוטונים סגורים. הגננות מקיימות קשר רציף עם הילדים וההורים בבתים וקשובות לכל צורך או עזרה.