מחלקת החינוך  

טבלת אנשי קשר - מחלקת החינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מזכירת חינוך 077-9802258 hinuch@sng.org.il
חיים פליישמן מנהל שפ"ח haimfle@gmail.com
רעות כחלון קב"ס קצינת ביקור סדיר ורכזת חינוך מיוחד 077-9802262 0523962569 kabas@sng.org.il
יואב גלובוצקי חשב החינוך 077-9802710 yoavg@sng.org.il
שרית קורן מזכירת חשב מנהלן 08-6802860 saritk@sng.org.il

המחלקה לגיל הרך

מחלקת החינוך שותפה לתפיסה החינוכית הרואה את חשיבות שמירת הרצף החינוכי, עידוד להשכלה ומעורבות בחברה תוך פיתוח אחריות אישית וגישת אורח חיים בריא.

תחומי האחריות: תחומי האחריות של המחלקה מסתכמים בליווי ופיקוח על כלל מסגרות החינוך במועצה : גני הילדים ובתי הספר- היסודי והתיכון.

מסגרות נוספות: בתחומי הרוחב של המחלקה נכללת אחריות על החינוך המיוחד ( ועדות השמה ושיבוץ ) קידום תלמידים מצוינים, חונכויות אישיות, סל טבע והוראה מתקנת.

שיתוף פעולה: הקשר עם משרד החינוך מתקיים באמצעות מפקחים בחתכי הגילאים השונים יחד עם המפקחים המקצועיים ואנשי המינהלה במשרד. קיים קשר ישיר ורציף עם מחלקות המועצה השונות .

בתחום אחריותה של מחלקת החינוך:

  1. מחלקת גיל הרך
  2. בית ספר יסודי
  3. בית ספר תיכון
  4. השירות הפסיכולוגי החינוכי- שפ"ח
  5. קצין ביקור סדיר- קב"ס
  6. תוכנית מיל``ה-(מרכז ייחודי ללמידה ולהערכה) 

לוז הסעות לשנת תש"פ

צור קשר