מחלקת החינוך  

טבלת אנשי קשר - מחלקת החינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מזכירת חינוך 077-9802258 hinuch@sng.org.il
חיים פליישמן מנהל שפ"ח haimfle@gmail.com
רעות כחלון קב"ס קצינת ביקור סדיר ורכזת חינוך מיוחד 077-9802262 0523962569 kabas@sng.org.il
יואב גלובוצקי חשב החינוך 077-9802710 yoavg@sng.org.il
שרית קורן מזכירת חשב מנהלן 08-6802860 saritk@sng.org.il

המחלקה לגיל הרך

תשלום לבתי הספר שנת תש"פ

מחלקת החינוך שותפה לתפיסה החינוכית הרואה את חשיבות שמירת הרצף החינוכי, עידוד להשכלה ומעורבות בחברה תוך פיתוח אחריות אישית וגישת אורח חיים בריא.

תחומי האחריות: תחומי האחריות של המחלקה מסתכמים בליווי ופיקוח על כלל מסגרות החינוך במועצה : גני הילדים ובתי הספר- היסודי והתיכון.

מסגרות נוספות: בתחומי הרוחב של המחלקה נכללת אחריות על החינוך המיוחד ( ועדות השמה ושיבוץ ) קידום תלמידים מצוינים, חונכויות אישיות, סל טבע והוראה מתקנת.

שיתוף פעולה: הקשר עם משרד החינוך מתקיים באמצעות מפקחים בחתכי הגילאים השונים יחד עם המפקחים המקצועיים ואנשי המינהלה במשרד. קיים קשר ישיר ורציף עם מחלקות המועצה השונות .

בתחום אחריותה של מחלקת החינוך:

  1. מחלקת גיל הרך
  2. בית ספר יסודי
  3. בית ספר תיכון
  4. השירות הפסיכולוגי החינוכי- שפ"ח
  5. קצין ביקור סדיר- קב"ס
  6. תוכנית מיל``ה-(מרכז ייחודי ללמידה ולהערכה) 

לוז הסעות לשנת תש"פ

צור קשר