איגרת לקראת תחילת שנת הלימודים תש"פ

איגרת מנהל מחלקת חינוך חודש אוקטובר תש"פ