חמס"ה (חממה לקידום משימתיות, סולידריות והתנדבות)

מתוך תפיסה של פיתוח קהילתי, סולידאריות וערבות ההדדית, המועצה מקדמת ערוצים שונים של התנדבות ופעילות משימתית.

 

מועצה מתנדבת: שילוב מתנדבים בפעילות המועצה וחיבור מחלקות ועובדי המועצה לעשייה ההתנדבותית האזורית.

ליווי ארגונים: המשך ליווי מקצועי של ארגונים באזורנו להתמקצעות בתחום ההתנדבות.