בחירת ועדה- סיכום ישיבת מליאה מס' 4-23

פרסומי ועדה

1. מצ״ב קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות כפי שפורסם ע״י משרד הפנים- לקול הקורא לחצו כאן

1. הודעה על הצגת רשימות- סיווג תושבים

2. רשימת חברי ועדת הבחירות

3. הודעה על פרסום בחירות- החלטת הועדה

4. פרסום- החלטת מליאה על המודד

5. הודעת יו"ר ועדת בחירות על המודד

6. הודעה בדבר קיום ועד מקומי:

- גבים

- דורות

- כפר עזה

- ארז

- ניר עם

- רוחמה

- ברור חיל

- יכיני

- אור הנר

- מפלסים

- נחל עוז

7. הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים/ות לבחירות 

שימו לב הודעה חשובה! 
קיבלנו עדכון ממשרד הפנים כי ישנה טעות סופר בחוברות למועמדים למליאת המועצה ולוועד המקומי. 
הטעות הינה בכתב ההסכמה שם רשום אני החתום כאן מביע את הסכמתי להיות מועמד בבחירות הבאות לראש הרשות המקומית הנ"ל (במקום חבר מליאה/ועד מקומי). 
בהנחיית משרד הפנים - מי שכבר לקח חוברת והחל החתמה - ניתן להמשיך להחתים ולחתום כרגיל ובתנאי שלא תבצעו שום תיקון בכתב יד על כתב ההסכמה (מעבר למילוי הפרטים וחתימה כנדרש כמובן). 
מי שמעוניין לראות את נוסח כתב ההסכמה התקין יכול להוריד אותו בקישור:
 https://bchirot-muni.moin.gov.il/

8. הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים/ות לבחירות- מעודכן

9. מפגש הדרכה למילוי חוברות הגשת רשימות מתמודדים לראש הרשות, לועד מקומי ולמליאת המועצה

10. הודעה על מספר נציגי האזור במועצה:

- רוחמה
- אור הנר
- דורות
- ברור חיל
- ארז
- גבים 
- ניר עם
- יכיני
- איבים
- מפלסים
- כפר עזה
- נחל עוז
 

11. הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה- רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד המקומי

- מפלסים
- רוחמה
- דורות
- ברור חיל
- אור הנר
- ארז
- גבים
- יכיני
- ניר עם
- כפר עזה
- נחל עוז 
- איבים

12. הנחיות הרשות להגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות: מדריך והנחיות-
- מסמך 1
- מסמך 2

13. אופן הצבעה לבוחרים המוגבלים בניידות.