המועצה האזורית שער הנגב

המועצה האזורית שער הנגב, שהוקמה בשנת 1950, משתרעת על שטח של כ- 180,000 דונמים. במועצה עשרה קיבוצים, מושב אחד, חווה חקלאית וכפר לקליטת עליה וסטודנטים.

בלב המועצה שוכנת קריית החינוך, שבתוכה פועלים מגוון של מוסדות, בהם בתי הספר האזוריים והמכללה האקדמית "ספיר". כמו כן יש בשטח המועצה שני פארקי תעשייה, אחד מהם משותף לעיר שדרות השכנה.

במועצה יש כ-8000 תושבים, פסיפס אנושי רבגוני, המורכב מדור המייסדים שהגיעו מהארץ ומרחבי העולם, מבני הדור השני והשלישי הממשיכים את מורשת ההתיישבות וממשפחות ותיקות וחדשות, המגיעות מחוץ לאזור. המועצה עומדת בעשור הקודם ובזה הנוכחי בחזית המאבק בטרור, המגיע מכיוון רצועת עזה. למרות זאת, האזור נמצא בתנופה של צמיחה דמוגרפית, כלכלית וחברתית.

לשלטון המקומי במרחב הכפרי מאפיינים ייחודיים והבולט בהם הוא המבנה השלטוני הדו-רובדי: הרובד העליון הוא המועצה האזורית, שבתחום שיפוטה מצויים מספר יישובים, והרובד התחתון הוא הוועד המקומי של היישוב. מליאת המועצה האזורית מורכבת מנציגי יישובים, שנבחרים לתפקיד ע"י היישובים עצמם, ומראש מועצה שנבחר באופן אישי ע"י התושבים. סמכויות המועצה האזורית קבועות בסעיף 63 לצו המועצות האזוריות ובחוקים אחרים.

ביישובים שיתופיים, לפי הגדרתם (קיבוץ, קבוצה ומושב שיתופי) מי שמכהן כחבר ועד ההנהלה של האגודה השיתופית של היישוב, מכהן גם כחבר הועד המקומי שלו (ללא בחירות נוספות). זהו עקרון "זהות הועדים". הועד המקומי הוא שלוחה של המועצה האזורית, זרוע משלימה של הפעילות המוניציפלית של המועצה האזורית ביישוב.

מגוון השירותים לתושבים כולל שירותים הניתנים לתושב הבודד וכאלה הניתנים, במרוכז, דרך הועד המקומי או מחלקות המועצה.
 

ראש המועצה של שער הנגב בין השנים 2002-2018 היה אלון שוסטר המכהן נכון להיום כח"כ מטעם מפלגת כחול לבן.