ד.נ. חוף אשקלון 78100 | הוספה למועדפים הוספה למועדפים 
לוגו - מ.א. שער הנגב
 
קליטה ובנייה
המועצה שותפה בתהליכי הקליטה והצמיחה הדמוגרפית בישובים, בערוצי הקליטה השונים בהרחבות וב"שטח המחנה". היא מפעילה את ועדת הקבלה להרחבות ומסייעת בגיבוש אופי הקהילות המתחדשות. מחלקת ההנדסה מלווה ומסייעת בכל הקשור לתכנון ולבנייה חדשה ביישובים.קליטה ובנייה >>  מטה אסטרטגימנהל

עודד פלוט

oded@sng.org.il

054-6755161

077-9802234

מזכירה

הדסה אטיאס

adasa@sng.org.il

08-6806205

08-6806220

צמיחה דמוגרפית ומנהל פרויקטים

נפתלי סיון

naftalis@sng.org.il

08-6851234

054-6755113המטה האסטרטגי הוא יחידת מטה, המשמשת את ראש המועצה ומהווה חלק מהנהלתה. התפקיד המרכזי של המטה הוא לפעול לשיפור מתמיד של תפקוד המערכת הרשותית, מתוך ראיה רחבה של הצרכים בהווה ובעתיד.

 
מטרות:
הובלת תרבות ארגונית אזורית על בסיס ניהול אסטרטגי
פיתוח וחיזוק שיתופי הפעולה בין המחלקות, העמותות והארגונים במועצה .
פיתוח ערוצי שיתוף פעולה, סיוע וחיזוק בין המועצה לישובים
חיזוק השותפויות עם רשויות אחרות וגופים ארציים ומרחביים

 
יעדים ותוכניות:
העמקת התיאום והשיתוף בין מחלקות המועצה – הקמת פורומים לתיאום; חיזוק ופיתוח קשרי עבודה שוטפים בין המחלקות; הקמת תשתית לעבודה שוטפת של הנהלת המועצה עם מנהלי המחלקות ועם הצוותים.
פיתוח ארגוני במועצה – קידום דפוסי עבודה על בסיס תכנון שנתי, יעדים ומדידת תפוקות; סיוע ארגוני למנהלי המחלקות.
העמקת הסיוע של המועצה לישובים וחיזוק הקשר ההדדי - העמקת פעילות המחלקות בישובים; התאמת שירותי המועצה להשתנות הישובים; הקמת הנהלות ציבוריות; מיסוד ערוצי עדכון שוטפים לתושבים.

קידום הצמיחה הדמוגרפית בישובים ובאזור; פיתוח ערוצי קליטה לבנים ולקהלי יעד נוספים; ליווי ההערכות לקליטה בישובים וסיוע בבניית הקשר בין הקולטים לנקלטים.

פיתוח התעסוקה – קידום מענים למחפשי עבודה ולמעסיקים, עידוד יזמים, פיתוח וקידום התיירות באזור.
פיתוח התקשורת האזורית - הרחבת השימוש בערוצי תקשורת שונים; הפעלה ושדרוג מתמיד של אתר אינטרנט; תפעול מערכת עיתון.
פיתוח אסטרטגי – גיבוש תוכניות אסטרטגיות רב-שנתיות; קידום ופיתוח פרויקטים כלל אזוריים; מעורבות בפרויקטים ארציים.
הקמת תשתית לעבודה אסטרטגית – יצירת בסיסי ידע; הקמת בסיס ייצוגי/שיווקי.

 

  • היערכות לחירום - קידום היכולות ואמצעים במועצה ובאזורים להתמודדות עם אירועי חירום ומצבי חירום מתמשכים.

 


 כל הפעילויות המצוינות נעשות במשותף עם ראש המועצה, חברי ההנהלה, מנהלי המחלקות, חברי המועצה והנהלות היישובים
 
חזרה לקליטה ובנייה 

[חזרה לראש העמוד] [הדפס]
|מפת אתר|ניהול אתר|
אתר לקיבוץמופעל במערכת קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים, אגודות, קיבוצים וישובים
כל הזכויות שמורות לקהילה-נט פתרונות תוכנה בע"מ 2003-2018 (c)